REKISTERINPITÄJÄ

Oy Bowling Ab
Huopalahdentie 28
00350 Helsinki
bowling(at)bowling.fi
Puh. 044 7004 300

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Kai Virtanen
Huopalahdentie 28
00350 Helsinki
kai.virtanen(at)bowling.fi
Puh. 044-7004308

REKISTERIN NIMI

bowling.fi -uutiskirjerekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Yhteystietojen ylläpito uutiskirjeiden, tarjousten ja tiedotteiden lähettämistä varten.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakkaan sähköpostiosoite sekä seuraavat vapaaehtoiset kentät:

Etunimi

Sukunimi

Osoitetiedot

Puhelinnumero

Asiakkaan kiinnostuksen kohteet

Asiakkaan toivomat yhteydenpitomuodot ja markkinointilupa niihin

Uutiskirjerekisteri voi jakautua useampaan pienempään uutiskirjerekisteriin asiakkaan kiinnostuskohteiden ja asiakkaan valitseman yhteydenpitokielen mukaan.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Uutiskirjeen sähköinen tilauslomake

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N tai ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja hallitaan MailChimp -uutiskirje järjestelmässä. Olemme tehneet MailChimpin kanssa 25.5.2018 voimaan astuvan GDPR:n mukaisen sopimuksen tietojen käsittelystä. Lue lisää MailChim -ohjelman GDPR mukaisesta tietosuojasta.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta joiden työnkuvaan se kuuluu. Rekisteriä käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

Lue lisää Oy Bowling Ab:n henkilötietojen käsittelyn yleisperiaatteista