REKISTERINPITÄJÄ

Oy Bowling Ab
Huopalahdentie 28
00350 Helsinki
bowling(at)bowling.fi
Puh. 044 7004 300

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Tarja Ehnqvist
Huopalahdentie 28
00350 Helsinki
tarja.ehnqvist(at)bowling.fi
Puh. 046-8505923

REKISTERIN NIMI

bowling.fi -asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Asiakassuhteiden hoitaminen ja tarvittava yhteydenpito asiakkaaseen. Markkinointi ja tiedottaminen (markkinointikirje lähetetään korkeintaan kerran kuukaudessa).

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakkaan nimi Osoite, postinumero ja postitoimipaikka Sähköpostiosoite Puhelinnumero Asiakasnumero/Suomen keilailuliiton jäsennumero SKL jäsenillä Asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavat tiedot olemassa olevista sopimuksista (esim. kausikaappi) sekä asiakasta kiinnostavista tuotteista ja tapahtumista Liittymispäivämäärä Tietojen viimeisin muokkausajankohta

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Sopimukset, varausjärjestelmät, palautelomakkeet, tarjouspyynnöt, kyselyt, arvonnat sekä muut asiakkaan jättämät yhteystiedot.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

TIETOJEN SIIRTO EU:N tai ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalisesti tallennetut paperisopimukset säilytetään huolellisesti muiden kuin asiakaspalvelijoiden ulottumattomissa. Kun erilaisten paperilomakkeiden tiedot on tallennettu sähköisesti, paperilomake hävitetään asianmukaisesti.

SÄHKÖINEN ASIAKASREKISTERI

Ainoastaan Oy Bowling Ab:n henkilökunnalla ja Oy Bowling Ab:n toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää sähköisen asiakasrekisterin tietoja. Järjestelmä on suojattu salasanoilla. Henkilökunta voi käyttää sähköisen asiakasrekisterin tietoja vain tehtävän vaatimalla tavalla. Rekisteriä saavat käyttää vain henkilöt, jotka tarvitsevat sitä toimenkuvassaan. Rekisteriä käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.