REKISTERINPITÄJÄ

Oy Bowling Ab
Huopalahdentie 28
00350 Helsinki
bowling(at)bowling.fi
Puh. 044 7004 300

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Kai Virtanen
Huopalahdentie 28
00350 Helsinki
kai.virtanen(at)bowling.fi
Puh. 044-7004308

REKISTERIN NIMI

Talin keilahallin -varausjärjestelmä

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Yhteystietojen ylläpito keilaradan varausta varten.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Keilahallissa tai puhelimitse tehdyssä varauksessa asiakkaan kertoma nimi ja varauksen ajankohta. Verkossa toimivan varausjärjestelmän kautta tehtäessä asiakkaan nimi, varauksen ajankohta, asiakkaan puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Lisäksi voidaan tallentaa seuraavat vapaaehtoiset kentät:

Etunimi

Sukunimi

Yritys

Osoitetiedot

Puhelinnumero (huomioitavaa on, että mikäli asiakas ei anna mitään yhteystietoja ei keilahalli voi tiedottaa asiakasta ylivoimaisesta esteestä tai viivästyksestä asiakkaan varausta koskien)

Sähköpostiosoite

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaiden tekemät varaukset

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N tai ETA:N ULKOPUOLELLE

Verkossa toimiva varausjärjestelmä toimii ulkopuolisen palveluntuottajan (Meriq Ab, Ruotsi) järjestelmässä. Tiedot kopioidaan Meriq:n järjestelmästä Talin keilahallin varausjärjestelmään. Tiedot poistetaan Meriq:n järjestelmästä automaattisesti 7 päivää varauksen toteutumisen jälkeen.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta joiden työnkuvaan se kuuluu. Rekisteriä käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

Lue lisää Oy Bowling Ab:n henkilötietojen käsittelyn yleisperiaatteista